Ons doel is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs in Nederland, bij kinderen van 2,5 tot 15 jaar oud. Dat doen we enerzijds met onze curricula, onderwijsconcepten en opleidingen. Anderzijds verenigen we leraren en ontwikkelaars in een community. Samen leren we meer.

Je kiest voor één of meer van onze curricula en onderwijsconcepten op basis van je doelgroep: peuters, kleuters, basisschool, 10-14-onderwijs en onderbouw middelbare school. Tegelijkertijd vormen de curricula en onderwijsconcepten van Great Learning Nederland een doorgaande leerlijn. Zo voelen kinderen van de vele basisscholen met IPC zich meteen vertrouwd met de aanpak van Curriculum 10-14 of IMYC. Daar staat tegenover dat het ene curriculum geen voorwaarde is om met het andere aan de slag te kunnen. Iedereen leert leren met Great Learning!

'Samen leren verbeteren.'