Met onze opleidingen proberen we scholen verder te helpen bij het verbeteren van leren. De opleiding Leren visualiseren is ook toegankelijk voor scholen zonder IPC of Curriculum 10-14. De andere opleidingen vereisen het gebruik van een Great Learning-curriculum.

IPC Coördinatoropleiding

De IPC-coördinator is de kartrekker van IPC binnen de school en onderhoudt de contacten met de IPC- of Curriculum 10-14-trainer. Zo help je het schoolteam om het curriculum beter te gebruiken en zie je welke stappen er te maken zijn in de ontwikkeling van de school. De IPC-coördinatoropleiding bestaat uit praktijkopdrachten op school, vier online en vijf fysieke bijeenkomsten. De uitwisseling van ervaringen met elkaar speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Voor IPC- en 10-14-lidscholen

   

IPC Coördinator

Leergerichtheid coachen

Welke manier van coachen past bij jou binnen het IPC-veranderproces op school? Tijdens de opleiding Leergerichtheid coachen gaan we met IPC het leren verbeteren op jouw school. Jouw ervaringen en de wensen van de school vormen het uitgangspunt en bepalen mede de theorie en methodiek van de opleiding.

 

Voor IPC-lidscholen

Assessment for Leaders

Deze opleiding gaat over het omgaan met verschillen op school en daaraan gekoppeld het IPC-assessmentprogramma. Er is ruim aandacht voor jouw leidinggevende rol. Schoolleiders werken automatisch aan meerdere professionaliseringsthema’s voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

 

Voor IPC-lidscholen

School Leader for Learning

Je ontwikkelt vaardigheden en strategieën om de organisatie van het curriculum, samen met het schoolteam en de coördinator, vorm te geven en te verbinden met de onderwijskundige benadering van de school. Daarbij sta je stil bij de vraag: welke competenties en leiderschapsstijl vraagt het leren en werken met het curriculum van mij? Schoolleiders werken automatisch aan meerdere professionaliseringsthema’s voor herregistratie in de Schoolleidersregisters PO en VO.

 

Voor IPC, Curriculum 10-14 en IMYC

     

IEYC Het Jonge Kind

Als leerkracht van het jonge kind leg je het onmisbare fundament voor een leven lang leren. Spel en interactie met de omgeving (en leerkracht) zijn daarbij essentieel. Na deze opleiding heb je beter zicht op de ontwikkeling van het jonge kind.

 

Voor IPC en IEYC

  

Spelen Jonge Kind

Leren Visualiseren

Soms kun je iets drie keer zeggen of zelfs opschrijven, maar uiteindelijk snap je het pas als je het ziet. Je brein smult van beelden. Dat geldt al helemaal voor je leerlingen en hun brein. De opleiding ‘Leren visualiseren’ brengt meer visualisatie in je lessen, zowel in het leerproces als in de leeropbrengst.

 

Voor IPC-, Curriculum 10-14 en niet-lidscholen

  

leren visualiseren
'Samen leren verbeteren.'