Met onze opleidingen en cursussen proberen we scholen verder te helpen bij het verbeteren van leren. De opleidingen en cursussen zijn voor verschillende curricula van Great Learning-Nederland toegankelijk. In een aantal gevallen kun je ook deelnemen zonder het gebruik van IEYC, IPC, Curriculum 10-14 of IMYC.

Coördinatoropleiding

De coördinator is de kartrekker van IPC of Curriculum 10-14 binnen de school en onderhoudt de contacten met de IPC- of Curriculum 10-14-trainer. Zo help je het schoolteam om het curriculum beter te gebruiken en zie je welke stappen er te maken zijn in de ontwikkeling van de school. De coördinatoropleiding bestaat uit praktijkopdrachten op school, vier online en vijf fysieke bijeenkomsten. De uitwisseling van ervaringen met elkaar speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Voor IPC- en 10-14-lidscholen

    

Met ons opleidingsaanbod bieden we leraren en leidinggevenden op scholen al tien jaar professionalisering. Zowel tijdens als na de implementatie verbeter je zo het leren op school.

Leergerichtheid coachen

Welke manier van coachen past bij jou binnen het IPC-veranderproces op school? Tijdens de opleiding Leergerichtheid coachen gaan we met IPC het leren verbeteren op jouw school. Jouw ervaringen en de wensen van de school vormen het uitgangspunt en bepalen mede de theorie en methodiek van de opleiding.

 

Voor IPC-lidscholen

IEYC Het Jonge Kind

Als leerkracht van het jonge kind leg je het onmisbare fundament voor een leven lang leren. Spel en interactie met de omgeving (en leerkracht) zijn daarbij essentieel. Na deze opleiding heb je beter zicht op de ontwikkeling van het jonge kind.

 

Voor IPC, IEYC en niet-lidscholen

    

Lerend spelen is de kern voor kleuters in het basisonderwijs.

Leren Visualiseren

Leren gaat over beeldende verbindingen maken, waardoor je ‘het grote geheel’ beter begrijpt en onthoudt. Dat is precies waar deze compacte hands-on-opleiding Leren Visualiseren over gaat. De Kennisoogst is de ‘ster van de show’!

 

Voor IPC-, Curriculum 10-14 en niet-lidscholen

  

School Leader for Learning

Je ontwikkelt vaardigheden en strategieën om de organisatie van het curriculum, samen met het schoolteam en de coördinator, vorm te geven en te verbinden met de onderwijskundige benadering van de school. Daarbij sta je stil bij de vraag: welke competenties en leiderschapsstijl vraagt het leren en werken met het curriculum van mij? Schoolleiders werken automatisch aan meerdere professionaliseringsthema’s voor herregistratie in de Schoolleidersregisters PO en VO.

 

Voor IPC, Curriculum 10-14 en IMYC

     

School leader for learning is een opleiding met trainingen voor leidinggevenden op school, zoals ervaren coördinatoren, directeuren en schoolleiders in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

IPC en taal verbinden

Wil jij als school een stap maken in de richting van thematisch taalonderwijs? Door je taalleerlijnen beter te laten aansluiten bij de IPC-thema’s? Dan kun je vanaf schooljaar 2023/2024 extra trainingen aanschaffen.

 

Voor IPC

IPC en taal verbinden

Assessment for Leaders (2024/2025)

Deze opleiding gaat over het omgaan met verschillen op school en daaraan gekoppeld het IPC-assessmentprogramma. Er is ruim aandacht voor jouw leidinggevende rol. Schoolleiders werken automatisch aan meerdere professionaliseringsthema’s voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

 

Voor IPC, Curriculum 10-14 en IMYC

     

Andere trajecten op maat

In samenwerking met diverse onderwijsprofessionals bieden we professionalisering op maat aan. Denk aan de begeleiding van visietrajecten of het beter neerzetten van burgerschap op school. Informeer gerust bij je trainer of via info@great-learning.nl naar de mogelijkheden en relevantie voor jouw school.

 

Voor alle scholen

     

'Samen leren verbeteren.'