Schoolleidersopleiding Assessment for Leaders

Deze schoolleidersopleiding start weer in 2024/2025 en specialiseert in het omgaan met verschillen op school en daaraan gekoppeld het assessmentprogramma (formatief handelen). Er is ruim aandacht voor je leiderschapsrol en de vertaling naar de schoolorganisatie.

Voor lidscholen van IPC, Curriculum 10-14 en IMYC
   

Deze schoolleidersopleiding is één van de twee opleidingen voor schoolleiders en schooldirecteuren. De andere is de School leader for learning-opleiding.

Hoe ziet deze schoolleidersopleiding eruit?

Je doet kennis op en ontwikkelt je vaardigheden over het ‘Omgaan met verschillen’. Je onderzoekt hoe het assessmentprogramma nog beter tot zijn recht komt bij jou op school. Je stimuleert het formatief handelen op school. Daarop aansluitend vind je tijdens de opleiding een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe gebruiken leerkrachten het assessment effectief in de klas?
 • Hoe ga je zelf om met verschillen binnen jouw team?
 • Welke kennis en competenties heb jij dan nodig om jouw leiderschapsrol goed uit te voeren?
 • Hoe vertaal je dit alles naar je schoolorganisatie?

We gaan met je aan de slag tijdens vier trainingsdagen in Utrecht. Bovendien voer je praktijkopdrachten uit en heb je een coaching- of leergesprek met de trainer op je eigen school.

 

Schoolleidersregister PO

Deze schoolleidersopleiding is voor professionaliseringsthema’s geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. Het gaat om de thema’s:

 • Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
 • Leerbehoeften van individuele leerlingen
 • Samenwerken aan passend onderwijs
 • Wildcard

 

Wat is het doel van deze schoolleidersopleiding?

Na afronding weet je van:

 • de theorie van het Assessment for Learning en formatief handelen;
 • de theorie van situationeel leiderschap.

 

Na afronding kun je:

 • het omgaan met verschillen in het eigen team verbeteren;
 • de verschillen in je eigen team inzetten als mogelijkheid om te leren van en met elkaar;
 • reflecteren op eigen vaardigheden –  met betrekking tot het omgaan met verschillen tussen leerkrachten en hun aanwezige kennis, vaardigheden in inzicht.

 

Na afronding begrijp je:

 • hoe het leren voor alle kinderen op maat kan worden aangeboden;
 • dat het succesvol omgaan met verschillen binnen het team en het aanpassen van het eigen gedrag hierop, leidt tot een cultuur van leren en helpt bij het ontwikkelen van een Learning Focused School.

“Ik kwam er tijdens de opleiding achter dat de hele opbouw die wij nastreven ook in IPC zit, met elementen vanuit het cognitivisme en constructivisme.”

Schoolleider van De Verbeelding

Voor wie is de schoolleidersopleiding?

De opleiding is bedoeld voor schoolleiders, teamleiders, locatieleiders en IB’ers in het po en vo met een leidinggevende rol en voldoende tijd en ruimte voor praktijkopdrachten. Aanvullende voorwaarde is dat je op school met het Assessement for Learning en IPC, Curriculum 10-14 of IMYC werkt.

Twijfel je nog of je de opleiding iets voor jou is? Neem gerust contact met ons op via info@great-learning.nl.

Niveau opleiding

Het niveau van deze opleiding is gevorderd, lesgevend en leidinggevend. Dat betekent dat als je werkzaam bent in het onderwijs er verder geen specifieke vooropleidingseisen gelden.

Tijdsinvestering

In totaal 140 uur, met onder andere 4 trainingsdagen, praktijkopdrachten en individuele begeleiding.

Kosten

€2.500,- per deelnemer (exclusief kosten registratie Schoolleidersregister à € 55,-)

Locatie

Domstad (website) in Utrecht.
Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Deelnemersminimum

De opleiding gaat van start bij een minimum van 15 deelnemers.

Data

De bijeenkomsten voor schooljaar 2024/2025 worden binnenkort gepland.

Meer weten?

Mocht je vragen hebben over deze of andere opleidingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via opleidingen@ipc-nederland.nl. We proberen je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, uiterlijk binnen drie werkdagen.

'Samen leren verbeteren.'