Met onze opleidingen proberen we scholen verder te helpen bij het verbeteren van leren. We bieden vijf opleidingen aan: de Coördinatoropleiding, de Teacher Leader for Learningopleiding, de School Leader for Learningopleiding, IEYC Het Jonge Kind en Leren visualiseren. Die laatste twee zijn ook toegankelijk voor scholen zonder IPC.

Over Great Learning Nederland

Great Learning Nederland biedt een doorlopende leerlijn van 2,5 tot en met 15 jaar, verpakt in vier curricula of onderwijsconcepten. Voor de peuters en kleuters is er het International Early Years Curriculum (IEYC). De kinderen op de basisschool leren met IPC. Speciaal voor de 10-14-initiatieven hebben we het Curriculum 10-14 ontwikkeld en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is er het International Middle Years Curriculum (IMYC).

'Samen leren verbeteren.'