IPC en taal verbinden tot thematisch taalonderwijs

Wil jij als school een stap maken in de richting van thematisch taalonderwijs? Door je taal- en leesleerlijnen beter te laten aansluiten bij de IPC-thema’s? Dan zijn de trainingen ‘IPC en taal verbinden’ iets voor jouw school.

Incompany-cursus voor IPC-basisscholen
IPC en de professionele leergemeenschap en het onderwijs

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse basisscholen relatief veel tijd besteden aan taal- en leesonderwijs. Tegelijkertijd blijkt dat de leesmotivatie afneemt en dat Nederlandse leerlingen zich weinig betrokken voelen bij het leesonderwijs.

Leerlingen krijgen het taalonderwijs vaak te gefragmenteerd voorgeschoteld. Begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, grammatica, spelling, schrijven en taalbeschouwingen worden vaak apart aangeboden. Bij begrijpend lezen is er veel aandacht voor het aanleren van leesstrategieën en weinig tijd voor de inhoud en betekenis van een tekst.

Wil jij als school meer samenhang creëren in je taal- en leesonderwijs? En dit beter laten aansluiten bij de IPC-thema’s? Dan zijn de trainingen iets voor jouw school. Bij IPC staat het tot stand brengen van rijke verbindingen in de hersenen centraal. Dit leidt tot meer betrokkenheid en duurzame veranderingen in het langetermijngeheugen. En dat is nu precies zoals je het bij taal en lezen ook graag zou zien.

Praktische informatie bij deze cursus

Hoe zien de trainingen eruit?

De trainingen worden incompany gegeven met veel coaching on the job. Met behulp van een van onze trainers gaan de leerkrachten aan de slag om de taalleerlijnen waarmee ze werken stap voor stap bij de IPC-thema’s te betrekken.

Voor wie?

Scholen die hun taalleerlijnen willen koppelen aan thematisch onderwijs.

Tijdsinvestering

Voordat de trainingen van start gaan, heb je online een intakegesprek om de schoolbehoeften in kaart te brengen. Op basis daarvan en in overleg maakt de trainer een plan met je over hoeveel trainingen er nodig zijn.

Locatie

Op school

cursusdata

De data van de bijeenkomsten plan je samen met de trainer in.

Kosten

Afhankelijk van hoeveel trainingen er nodig zijn (intake, aantal trainingen).

Meer weten?

Door de trainingen wordt het leesonderwijs op school betekenisvoller, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor jou als leraar. Heb je nog vragen over de cursus of wil je een intake aanvragen? Schroom niet en mail gerust naar info@great-learning.nl.

'Samen leren verbeteren.'